Witamy na stronie internetowej
Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Con Fuoco Warszawa - Białołęka

 

ZAPRASZAMY na WIOSENNĄ AUDYCJĘ,

która odbędzie się 28 MARCA w Szkolę Podstawowej

przy ul. Porajów 3, s. 109.

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 546/7/2010. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Back to top