Aktualności

Majówka – nie ma zajęć 30.04 – 04.05

I Białołęcki Przegląd szkolnych form teatralnych i muzycznych

w ramach Tygodnia Kwitnących Akacji Młodzi Mistrzowie

JURY
Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Con Fuoco (uczniowie i nauczyciele)

13 maja – posiedzenie Jury, którego zadaniem jest ocenić prace, doprecyzować kategorie i wyłonić Mistrzów.

Miejsce: Myśliborska, Godzina – 17.00. (Jeśli prac nie będzie dużo posiedzenie odbędzie się w piątek 11 maja o 17.00).

22 maja w godz. 11- 14 finał na scenie Białołęckiego Ośrodka Kultury ul. Głębocka 66

W finałach uczestniczy jury, dobrze by było, aby mogło wyjaśnić swoje decyzje

 

 

NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019! Zapraszamy!!!

 

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 546/7/2010. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.