Aktualności

Zapraszamy do Studia WOKALNO – AKTORSKIEGO!!!

Prowadzi ANNA MARIA ADAMIAK – koncertująca na scenach w całej Polsce, z dużym doświadczeniem pedagogicznym.

 

NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018 TRWA! Zapraszamy!!!

 

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 546/7/2010. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.