Witamy na stronie internetowej
Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Con Fuoco Warszawa - Białołęka

 

21 kwietnia o g. 17.00 nasi gitarzyści: Piotr i Paweł oraz flecistka Lidia wystąpią w księgarni przy ul. Madalińskiego 4 na koncercie promującym utwory Jana Kasprzyka "Zaczarowany ogród" - tria na flet i dwie gitary

 

ZAPRASZAMY na WIOSENNĄ AUDYCJĘ,

która odbędzie się 25 KWIETNIA w Szkole Podstawowej

przy ul. Porajów 3, s. 109.

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 546/7/2010. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Back to top