Aktualności

Już 5 września zapraszamy rodziców na spotkanie organizacyjne!!! Szczegółowy przydział godzin wyślemy SMSem.

NABÓR na nowy rok szkolny 2022/23 ZAPRASZAMY!!! nowa klasa klarnetu – prowadzi JULIAN PAPROCKI

Joanna i Magdalena

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 546/7/2010. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.