Szkoła prowadzi kształcenie w dwóch cyklach:
1. Dział Dziecięcy (6 – 10 lat) – cykl sześcioletni
2. Dział Młodzieżowy (11 – 16 lat) – cykl czteroletni

Oferujemy naukę w sześciu klasach instrumentalnych:
• fortepianu,
• gitary klasycznej,
• skrzypiec,
• fletu.

Program zajęć szkolnych obejmuje również przedmioty ogólnomuzyczne:

• kształcenie słuchu,
• rytmika,
• zasady muzyki,
• audycje muzyczne,

oraz
• akompaniament i improwizacja,
• instrumentalne zespoły kameralne i chór

*Zajęcia odbywają się rano i po południu.

Ramowy rozkład zajęć: Dział Dziecięcy – Klasy I – III
Poz. Zajęcie edukacyjne Ilość zajęć w tygodniu
1. Instrument główny 2 x 30 minut
2. Kształcenie słuchu + Rytmika 2 x 30 minut
3. Chór dla kl. II – iiI 1 x 45 minut

Dział Dziecięcy – Klasy IV – VI i Dział Młodzieżowy
Poz. Zajęcia edukacyjne Ilość zajęć w tygodniu
1. Instrument główny 2 x 45 minut
2. Kształcenie słuchu + Audycje muzyczne / Nauka o muzyce  2 x 45 minut
3. Fortepian (instrument dodatkowy) 1 x 30 minut (dla kl. V, VI dziecięcej i III, IV młodzieżowej)
4. Chór dla kl. IV – VI 1 x 45 minut