Prowadzimy zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 5 i 6 lat (kurs przygotowawczy do egzaminów do szkoły muzycznej) raz w tyg. 45 min opłata 100 zł.
Zajęcia odbywają się w klubie Arkona ul. Nagodziców 3