Opłaty w I stopniu:  
Wpisowe: 700 zł  
Cykl dziecięcy:  
600 zł / mc kl. I – III,
700 zł/ mc kl. IV – VI

Cykl młodzieżowy: 700 zł / mc

Zajęcia umuzykalniające (tylko instrument)   
1×30 min = 270,  
2×30 min = 480,
1×45 min = 370,
2×45 min = 580   
Wpisowe: 300 zł
Opłaty w II stopniu:
Wpisowe: 700 zł
Cykl 6-letni:
800 zł/ mc

Wpłaty należy dokonywać na rachunek:
Bank Śląski 93 1050 1025 1000 0090 3023 8829
Dane do przelewu:
Niepubliczna szkoła muzyczna I st. Con Fuoco Warszawa – Białołęka
ul. Porajów 3
03 – 188 Warszawa

Tytułem:
Imię i nazwisko dziecka, za jaki okres