Opłaty w I stopniu:                                                                             Opłaty w II stopniu:

Wpisowe: 250 zł                                                                          Wpisowe: 250 zł
Cykl dziecięcy:                                                                     Cykl 6-letni:
410 zł / mc kl. I – III,                                                                  650 zł/ mc
510 zł/ mc kl. IV – VI
Cykl młodzieżowy: 510 zł / mc                                                 

Zajęcia umuzykalniające (tylko instrument)

1×30 min = 190,                             2×30 min = 370,

1×45 min = 280,                             2×45 min = 460

Wpisowe: 100 zł

Wpłaty należy dokonywać na rachunek:
Bank Śląski 93 1050 1025 1000 0090 3023 8829
Dane do przelewu:
Niepubliczna szkoła muzyczna I st. Con Fuoco Warszawa – Białołęka
ul. Porajów 3
03 – 188 Warszawa

Tytułem:
Imię i nazwisko dziecka, za jaki okres