Kamila Tarnawska

Teoretyk muzyki, pianistka. W roku 2015 ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Zamościu w klasie fortepianu. W tym samym roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na kierunku Teoria muzyki i Kompozycja w specjalności Teoria muzyki. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich.
Jako teoretyk aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych jako aktywny uczestnik i słuchacz.

Działalność artystyczna: 

  • Monbar Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, czyli o światowym poziomie polskiej opery romantycznej”, IV Ogólnopolska Studencka Sesja Naukowa: „Nieznane, a warte poznania –      o zapomnianej muzyce polskich kompozytorów”, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 2017 rok. 
  • „Nie tylko o Mireckim… Feliks Janiewicz: kompozytor, skrzypek, emigrant”, Ogólnopolska Sesja Naukowa: „Rekonstrukcja partytury Adagio et Allegro Concertans op. 24 na fortepian i orkiestrę smyczkową Franciszka Wincentego Mireckiego”, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, 2018 rok.
Pianistykę traktuje hobbystycznie, udziela prywatnych lekcji fortepianu, przekazując swoje żywe zainteresowanie tym instrumentem.