Alicja Olszewska,

Studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki.
W ramach swojej specjalizacji odbyła kursy w zakresie animatora zajęć motoryczno-sensorycznych.
Prowadzi zajęcia rytmiki, kształcenia słuchu i fortepianu z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ma świetny kontakt z dziećmi i bardzo dobre podejście pedagogiczne.