Joanna Gidaszewska – dyr. artystyczny, nauka gry na fortepianie

Joanna Gidaszewska urodziła się w 1974 r. w Poznaniu. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Następnie kształciła się w Państwowym Liceum Muzycznym im. M. Karłowicza w klasie fortepianu prof. Hanny Morawskiej. Ukończyła wydział instrumentalny – specjalnosć pedagogika instrumentalna w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Alicji Kledzik.

W latach 1998 – 2005 pracowała w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Poznaniu, gdzie prowadziła klasę fortepianu głównego i akompaniowała w klasie wiolonczeli i skrzypiec. Praca ta zaowocowała wieloma osiągnięciami i nagrodami uczniów na konkursach i przesłuchaniach. Wzięła udział w Mistrzowskim Kursie Interpretacji fortepianowej zorganizowanej przez katedrę fortepianu Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Od 2005 r. pracuje w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, w której prowadzi klasę fortepianu w I i II stopniu. Jej uczniowie są laureatami wielu konkursów, przegladów ogólnopolskich oraz międzynarodowych.