Magdalena Kamińska-Sewera – dyr. dydaktyczno-admin, nauczyciel teorii

Magdalena Kamińska – Sewera urodziła się 11.02.1979 r. w Bielsku – Białej. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 12 lat w Państwowej Szkole Muzycznej st. podstawowego i licealnego im. St. Moniuszki w Bielsku – Białej w klasie fletu. Dalszą naukę kontynuowała w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na wydziale Edukacji Muzycznej uzyskując dyplom z wynikiem bardzo dobrym. W 2003 roku ukończyła również Podyplomowe Studia Muzykoterapii we Wrocławiu ( z wynikiem celującym), a w 2009 roku Podyplomowe Studia Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

DOŚWIADCZENIE PEDAGOGICZNE

2004 – 2017 Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO w Warszawie – nauczyciel muzyki
2004 – 2008 Niepubliczna Szkoła Muzyczna st. I w Łomiankach – nauczyciel kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych
2002 – 2004 Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Optimum” we Wrocławiu – nauczyciel muzyki 2003 Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu – nauczyciel kształcenia słuchu i rytmiki

KURSY I SZKOLENIA

2018 konferencja chóralna we Wrocławiu

2015 – 2017 warsztaty emisji głosu, szkolenie z ewaluacji pracy szkoły

2006 – 2008 Międzynarodowe seminarium dla dyrygentów chórów zorganizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie
2006 Seminarium „Emil Jaques-Dalcroze. Muzyka w ruchu” zorganizowane przez AMFC w Warszawie.
2005 Udział w III Ogólnopolskiej sesji naukowo-metodycznej poświęconej przeglądowi metod nauczania kształcenia słuchu zorganizowanej przez Akademię Muzyczną w Warszawie

Warsztaty Zabawa z tańcem zorganizowane przez Bielański Ośrodek Kultury w Warszawie, prowadzone przez Wojciecha Gębskiego
Warsztaty teatralne zorganizowane przez BOK, prowadzone przez Annę Dziedzic i Franka Radüga

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

2000 – 2004 Członek Zespołu Wokalnego Senza Rigore istniejącego przy Akademii Muzycznej we Wrocławiu Zespół miał okazję reprezentować wrocławską Akademię Muzyczną na wielu prestiżowych koncertach i festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, spośród których wymienić można: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Cantus Organi” w Wołowie, Wieczory Tumskie we Wrocławiu, Gliwickie Spotkania Chóralne.
W 2004 chór wziął udział w nagraniu płyty wydanej z okazji 125. rocznicy nadania Johannesowi Brahmsowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, wykonując z towarzyszeniem organisty Piotra Rojka Psalm XXIII op. 27 na chór i organy tego kompozytora.
2005 – 2008 Prowadzenie koncertów i przesłuchań Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. J. Zarębskiego w Łomiankach.

2017 – 2018 współpraca z kompozytorem Janem Kasprzykiem (koncerty i nagranie nowego tria na 2 gitary i flet)