Dokument do pobrania

 

W ramach realizacji założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, uprzejmie informuję, że:

1) Con Fuoco spółka z o.o. reprezentowana przez Magdalenę Kamińską – Sewera i Joannę Gidaszewską – Pielach prowadząca Niepubliczną Szkołę Muzyczną I st. Con Fuoco posiada Pani/Pana oraz Państwa dziecka dane osobowe (tj. imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, pesel dziecka, oceny uzyskane w szkole na zajęciach i egzaminach oraz nr konta bankowego); tym samym jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2) Wyżej wymienione dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana.

3) Wskazane w pkt 1 dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Office w celu:

 1. wykonania usługi dla Państwa dziecka zgodnie z umową i statutem szkoły;
 2. zapisania lub zarezerwowania dla Pani/Pana dziecka miejsca w danej klasie
 3. poinformowania o szczegółach organizacyjnych;
 4. poinformowania o zmianach w planie zajęć, ewentualnych zastępstwach, przerwach w nauce, koncertach i audycjach;
 5. informowania o płatnościach;
 6. windykacji należności dla Szkoły
 7. marketingu bezpośredniego produktów oraz usług;
 8. realizacji przez szkołę obowiązku SIO

 

Dane Państwa mogą być również wykorzystane do kontaktów telefonicznych w celu przekazania informacji, które mogą być dla Pani/Pana istotne z powodu przebywania dziecka w Szkole lub w kontekście obecnego, bądź przyszłego korzystania z naszych usług.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” (tj. Con Fuoco spółka z o.o. reprezentowana przez Magdalenę Kamińską – Sewera i Joannę Gidaszewską – Pielach). W interesie Szkoły leży rzetelne informowanie Pani/Pana o naszych usługach, jak również o zmianach warunków tych usług, m.in. godzin, dni zajęć, pedagogów i sal. Przetwarzanie Pani/Pana danych w tym zakresie jest niezbędnym do wykonywania przez Szkołę działalności w obszarze nauki muzyki oraz produkcji wydarzeń artystycznych zgodnie z przyjętymi przez Centrum Edukacji Artystycznej standardami.

5) Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie opisanym w pkt 3) i 4) w okresie korzystania przez Panią/Pana z naszych usług, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel bądź do czasu wyrażenia sprzeciwu.

6) Dane osobowe są należycie chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim.

7) Macie Państwo prawo wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne.

8) Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (tj. Joannę Gidaszewską – Pielach) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: muzyczna@con-fuoco.pl, telefonicznie na numer: +48607085677 lub pocztą na adres siedziby firmy: ul. Porajów 3, 03-127 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Con Fuoco prowadzonej przez Con Fuoco spółka z o.o. reprezentowaną przez Magdalenę Kamińską – Sewera i Joannę Gidaszewską – Pielach. Strona internetowa www.con-fuoco.pl jest prowadzony przez:

Con Fuoco spółka z o.o. reprezentowana przez Magdalenę Kamińską – Sewera i Joannę Gidaszewską – Pielach prowadząca Niepubliczną Szkołę Muzyczną I st. Con Fuoco z siedzibą ul. Porajów 3, 03-188 Warszawa NIP 5242762271 REGON 146841893 (Pliki cookies)

 1. Serwis nie zbiera automatycznie i nie przetwarza żadnych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
 2. Zważywszy, iż Firma korzysta z powszechnie stosowanego narzędzia informatycznego w postaci Google AdWords, pliki cookies są wykorzystywane nie tylko przez Firmę, ale również przez Google, ponieważ służą do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
 3. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę na zamieszczanie plików cookies w jego urządzeniu, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 4. Korzystając z Serwisu bez zastosowania blokady plików cookies, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych w zakresie i sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionych celów.

Ochrona danych osobowych:

 1. W przypadku (ewentualnego) przekazania przez Państwa danych osobowych poprzez e – mail skierowany do Firmy lub przelew bankowy administratorem danych osobowych jest Con Fuoco sp. z o.o.
 2. Przyjmuje się wówczas, iż dane zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa („Użytkownika”).
 3. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e – mail, nr telefonu, ewentualnie inne dane teleadresowe przekazane przez Użytkownika) będą przetwarzane wówczas:                                                                                                            a) w ramach korespondencji telefonicznej lub e – mail z Użytkownikiem, związanej z treścią korespondencji przekazanej Firmie przez Użytkownika w celu nawiązania komunikacji z Firmą i działalnością gospodarczą Firmy;                                                                                                                                                                                                          b) w celach marketingu własnych produktów lub usług oraz badania opinii, z tym zastrzeżeniem, iż dla przekazywania komunikatów o charakterze marketingowym na adres e – mail Użytkownika, wymagane jest udzielnie odrębnej zgody przez zainteresowanego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, cele określone w pkt 12. a) i b) powyżej stanowią przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” – Con Fuoco sp. z o.o., nie naruszając jednocześnie praw i wolności osób fizycznych.
 5. W przypadku zamiaru rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych przez Firmę w innym celu lub celach niż podane powyżej, Użytkownik jest o tym zawsze odrębnie, wyraźnie informowany.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane:                                                                                                                                        a) do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług Firmy lub podmiotem przez nią reprezentowanym lub – w przypadku komunikacji o charakterze incydentalnym – wyczerpania tematu korespondencji z osobą fizyczną (w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów komunikacyjnych) b) do czasu prowadzenia działań marketingowych przez Firmę (w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych); zaś w każdym przypadku Firma zaprzestanie przetwarzania danych osobowych z chwilą wyrażenia sprzeciwu przez osobę fizyczną.
 7. Informujemy o prawie wglądu do przekazanych nam danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne (Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zaś od 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (tj. Joannę Gidaszewską – Pielach) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: muzyczna@con-fuoco.pl, telefonicznie na numer: +48607085677 lub pocztą na adres siedziby firmy: ul. Porajów 3, 03-127 Warszawa.