Zakres egzaminu wstępnego  dla kandydatów po I st.
Specjalność Instrumentalistyka

Egzamin praktyczny z gry na instrumencie obejmuje:

  1. Czytanie nut à vista.
  2. Wykonanie etiudy i utworu polifonicznego (fortepian)
    Pozostałe instrumenty – etiuda, utwór dowolny.

Egzamin ustny z kształcenia słuchu obejmuje materiał z zakresu podstawy programowej szkoły muzycznej I stopnia

1. Czytanie nut głosem melodii tonalnych do czterech znaków przykluczowych.

2. Rozpoznawanie i określanie symbolami interwałów i akordów.

3. Realizacja schematów rytmicznych z zapisu nutowego.

4. Znajomość gam durowych i molowych do czterech znaków przykluczowych,rodzaje akordów i ich budowa oraz dominanta septymowa (D7).

Egzamin ogólnomuzyczny ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji słuchowych obejmuje słuchową analizą przykładów muzycznych, w których kandydat rozpoznaje i określa:

1. Elementy dzieła muzycznego;

2. Budowę utworu ( proste formy oparte na zasadzie podobieństwa i kontrastu)

3. Fakturę,

4. Obsadę wykonawczą